Książka Etyka w pracy pielęgniarskiej

 Etyka w pracy pielęgniarskiej W swojej codziennej pracy pielęgniarki na każdym kroku muszą rozstrzygać dylematy etyczne - od najbłahszych po najtrudniejsze, czasem wręcz nierozstrzygalne. Towarzysząc pacjentom czasem w sytuacjach przełomowych, muszą mieć zdolność rozeznania Więcej »

Czas dostawy: 4 - 7 dni

Cena detaliczna: 51,00 zł
Nasza cena: 46,40 zł (rabat: 9% )
dodaj do koszyka

Wydawnictwo: Czelej
Autor: Irena Wrońska, Janusz Mariański
Liczba stron: 256
Wymiary: 16 x 24 cm
Oprawa: miękka
Nr katalogowy: 82081
Poleć znajomym:


Opis książki Etyka w pracy pielęgniarskiejW swojej codziennej pracy pielęgniarki na każdym kroku muszą rozstrzygać dylematy etyczne - od najbłahszych po najtrudniejsze, czasem wręcz nierozstrzygalne. Towarzysząc pacjentom czasem w sytuacjach przełomowych, muszą mieć zdolność rozeznania, co jest postępowaniem godnym, a co nie. Tak dyskusyjne dziś kwestie jak granica życia i śmierci, prawo pacjenta do decydowania o zaprzestaniu leczenia, zapłodnienie pozaustrojowe i wszystkie wiążące się z tym zagadnienia - to tylko drobna część pytań, jakie stawia współczesna medycyna. Podręcznik omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia etyki, daje też rzetelną podbudowę socjologiczną oraz historyczną. Książka napisana jest przez wykładowców z różnych dziedzin - etyki, filozofii, socjologii i pielęgniarstwa.

Spis treści

Rozdział I Etyka jako nauka filozoficzna

1. Definicja etyki i jej stosunek do innych nauk

2. Specyfika dobra moralnego: szczęście, nakaz czy miłość

3. Uwagi końcowe: od podstaw etyki ku jej pełnej postaci

Rozdział II Filozoficzne podstawy etyki pielęgniarskiej

1. Etyka troski

2. Humanistyczna etyka spolegliwego opiekuna

3. Psychologiczna etyka logoterapii

4. Egzystencjalna etyka społecznej komunikacji

5. Prospołeczna etyka chrześcijańskiego personalizmu

6. Uwagi końcowe

Rozdział III Człowiek jako podmiot moralności - kontekst psychospołeczny

1. Socjologia moralności jako nauka o faktach moralnych

2. Człowiek jako podmiot życia moralnego

3. Socjalizacja i wychowanie moralne

4. Rozwój moralny człowieka

5. Socjologia moralności a pielęgniarstwo

Rozdział IV Z historii etyki pielęgniarstwa

1. Wprowadzenie

2. Moralność pielęgniarska w czasach przedchrześcijańskich

3. Wartości i moralność pielęgniarska w czasach chrześcijańskich

4. Czarny okres szpitalnictwa oraz pielęgniarstwa i jego wielcy reformatorzy XVI-XVIII wieku

5. Florencja Nightingale i jej koncepcja pielęgniarstwa jako zawodu i powołania

6. Organizacje pielęgniarskie

7. Moralność i etyka pielęgniarstwa nowoczesnego w Polsce (1911-1970)

8. Moralność i etyka pielęgniarska w drugim okresie nowoczesnego pielęgniarstwa w Polsce (1945-1970)

9. Zakończenie

Rozdział V Ogólna etyka pielęgniarstwa

1. Etyka pielęgniarstwa jako nauka normatywna

2. Aksjologia etyki pielęgniarstwa

3. Deontologia pielęgniarstwa

Rozdział VI Szczegółowa etyka pielęgniarki

1. Zasady etycznego postępowania pielęgniarki

2. Podejmowanie decyzji etycznych

3. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek

4. Dylematy etyczne pielęgniarek

Rozdział VII Kodeksy etyki zawodowej pielęgniarek

1. Funkcje kodeksu etyki zawodowej

2. Historia kodeksów etycznych w pielęgniarstwie

3. Kodeks Międzynarodowej Rady Pielęgniarek

4. \"Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej\"

5. Prawa pacjenta a \"Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej\"

Posłowie - Ku pielęgniarstwu XXI wieku

Indeks