Książka Rachunek kosztów leczenia w aspekcie wyceny świadczeń zdrowotnych

 Rachunek kosztów leczenia w aspekcie wyceny świadczeń zdrowotnych

Czas dostawy: 14 - 21 dni

Cena detaliczna: 29,10 zł
Nasza cena: 26,50 zł (rabat: 9% )
dodaj do koszyka

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Autor: Ewelina Rabiej
Liczba stron: 196
Wymiary: 17.6 x 25 cm
Oprawa: miękka
Nr katalogowy: 846838
Poleć znajomym:


Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

SYSTEM LECZNICTWA STACJONARNEGO

1.1. Lecznictwo stacjonarne jako element systemu opieki zdrowotnej

1.2. Funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle uregulowań prawnych

1.3. System kontraktowania świadczeń zdrowotnych

1.4. Mechanizmy finansowania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie szpitalnym

ROZDZIAŁ II

KALKULACJA KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH W LECZNICTWIE STACJONARNYM

2.1. Identyfikacja i ewidencja kosztów w szpitalu

2.2. Ewolucja rachunku kosztów leczenia

2.3. Specyfika rachunku kalkulacyjnego w lecznictwie stacjonarnym

2.4. Szpitalne systemy informatyczne - uwarunkowania konstrukcji w aspekcie rachunku kosztów

2.5. Rachunek kalkulacyjny świadczeń zdrowotnych w procesie wyceny leczenia szpitalnego

ROZDZIAŁ III

RACHUNEK KALKULACYJNY W SZPITALACH OBJĘTYCH ANALIZĄ

3.1. Charakterystyka działalności badanych jednostek

3.2. Prezentacja systemów informatycznych generujących informacje medyczno-ekonomiczne

3.3. Analiza stosowanych rachunków kosztów oraz przyjętych metod kalkulacji kosztów jednostkowych

3.3.1. Szpital Nr 1

3.3.2. Szpital Nr 2

3.3.3. Szpital Nr 3

3.3.4. Szpital Nr 4

ROZDZIAŁ IV

KONCEPCJA KALKULACJI INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW LECZENIA PACJENTA NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO

4.1. Indywidualny koszt leczenia pacjenta - konstrukcja modelu i założenia wdrożeniowe

4.2. Kalkulacja indywidualnych kosztów leczenia pacjenta na oddziale chirurgicznym

4.3. Rzeczywiste koszty leczenia a wycena świadczeń zdrowotnych w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów

WNIOSKI KOŃCOWE

BIBLIOGRAFIA

AKTY PRAWNE

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3