Nowości - Interna

Biblioteka Chirurga Onkologa Tom 9 Terapia CRS + HIPEC
Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych
Crash Course. Choroby wewnętrzne w.IV
Choroby wewnętrzne. Checklist
Vademecum medycyny wewnętrznej
Interna Harrisona. Tom III
Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym - otyłości i niedoborowi jodu
Objawy chorób wewnętrznych Podręcznik dla studentów
Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych
Choroby wewnętrzne Tom 1. Praktyczny przewodnik kliniczny
Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia
Rozpoznanie różnicowe w medycynie wewnętrznej. Tom I
Badanie fizykalne jamy brzusznej. z elementami diagnostyki różnicowej
Przypadki kliniczne Davidsona
Kieszonkowy podręcznik interny