Nowości - Kardiologia

Nadciśnienie tętnicze u kobiet
Migotanie przedsionków
Częstość rytmu serca
Kardiologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Wielka interna kardiologiczna Część 1
Wielka interna kardiologiczna Część 2
Kardiologia metaboliczna
Niewydolność serca
Interpretacja EKG Kurs podstawowy
Hipertensjologia Tom II Podręcznik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
Całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego
Wylecz choroby serca
Farmakoterapia kardiologiczna Tom 1 i 2
Nieklasyczne czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w gabinecie lekarza praktyka
Serce i układ krążenia