Nowości - Pielęgniarstwo

Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 14e
Essentials of Nursing Research 9e
Fundamentals of Nursing 8e
PICC i wkłucia pośrednie
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania. Przewodnik dydaktyczny
Kształtowanie się pielęgniarstwa społecznego jako działu medycyny społecznej na przykładzie województwa
Pielęgnowanie w położnictwie ginekologii i neonatologii
Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw
Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej. Praktyka kliniczna, etyka, prawo, psychologia
Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku
Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora do spraw diabetologii
Interdyscyplinarny wymiar pielęgniarstwa
ENGLISH FOR NURSES
Opieka długoterminowa. Uwarunkowania medyczne i prawne